จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริษัท บ้านอยู่เย็นเป็นสุข จำกัด บ้านหมากเลื่อม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
วงเงินงบประมาณ :
100,249.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
91,500.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวพรทิพย์ วรรณประภา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-18 18:21:09
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
18 ธ.ค. 2563