จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
โครงการวางท่อขยายเขตประปาชุมชนห้วยบง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
วงเงินงบประมาณ :
128,585.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
125,500.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวพรทิพย์ วรรณประภา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-18 18:14:33
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
16 ธ.ค. 2563