จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 9 บ้านเหรียญทอง (ซอยข้างเมโทรทาวน์ 2, ซอยไอรีสอร์ท), หมู่ 10 บ้านพงสว่าง(ซอยข้างวัดหนองป่าพง,ซอยพงสว่าง 12) ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี กปภ.สาขาอุบลราชธานี
วงเงินงบประมาณ :
1,124,570.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,124,570.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-13 16:39:56
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
13 ม.ค. 2564