จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสงขลา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางจำนงค์ วิลาวรณ์ บ้านเลขที่ 57/342 หมู่บ้านเคหะครูไทย หมู่ 3 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
วงเงินงบประมาณ :
127,304.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
112,609.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางมยุรี เปียฉิม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-17 10:50:54
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
17 ธ.ค. 2563