จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสมุทรสาคร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ นายปรีชา พรเจริญโรจน์ หมู่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วงเงินงบประมาณ :
127,817.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
115,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายชัยวัฒน์ มั่งมีธนวาณิชย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-17 08:17:47
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
17 ธ.ค. 2563