จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกรองน้ำ สถานีผลิตน้ำบึงสำนักใหญ่
วงเงินงบประมาณ :
443,178.75 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
443,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
น.ส.มลฤดี ทบประดิษฐ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-16 12:50:33
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
16 ธ.ค. 2563