จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาฝาง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อประปาให้กับ นายไพรัช ชัยอิสระเสรี โครงการหมู่บ้านจัดสรร หมู่ที่ 4 เทศบาลซอย 23 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
วงเงินงบประมาณ :
191,359.16 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
173,340.00 บาท
ผู้บันทึก :
ปาณิสรา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-15 16:26:56
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
16 พ.ย. 2563