จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
ซื้อเครื่องวัดความขุ่นชนิดใช้งานในสนาม (สำหรับ กปภ.สาขา) จำนวน 5 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ :
133,750.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
133,750.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-15 14:27:02
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
15 ธ.ค. 2563