จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต10
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุถาวรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน 36 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-04 16:48:39
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
4 ธ.ค. 2563