จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตประปาให้ บจ.ธันย์พงศ์ พร็อพเพอร์ตี้ เข้าโครงการบ้านน้ำริน ม.2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
วงเงินงบประมาณ :
370,347.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
338,093.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-03 15:14:49
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
18 พ.ย. 2563