จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปากีดขวางการก่อสร้างขยายผิวไหล่ทาง ทางหลวงชนบท สาย นธ.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4136 ภานในศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส
วงเงินงบประมาณ :
5,644,250.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
5,644,250.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-02 10:34:50
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
25 พ.ย. 2563