จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นางสาวหนึ่งฤทัย ล่ำสุทธิ วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ดิน 56328 ม.3 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
วงเงินงบประมาณ :
493,794.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
451,114.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-27 13:33:45
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
4 พ.ย. 2563