จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งและวางท่อประปา วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำโรงพยาบาลเอราวัณ จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง (น.เอราวัณ)
วงเงินงบประมาณ :
612,542.23 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
555,471.10 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-25 16:58:57
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
18 พ.ย. 2563