จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งและวางท่อประปาสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 สถานีสูบน้ำบ้านแดนเมือง ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย
วงเงินงบประมาณ :
748,167.10 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
400,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-25 16:54:30
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
17 พ.ย. 2563