จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาตรัง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อถนนสายแยก ทล.404 – บ.ท่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง (ตง.3026) ช่วงกิโลเมตรที่ 0+500 ถึง 1+925 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง
วงเงินงบประมาณ :
1,310,750.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,310,750.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายกิตติ โบว์พัฒนากุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-18 17:14:14
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
18 พ.ย. 2563