จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 206 สาย อ.พิมาย - บ.หินดาด ระหว่าง กม.7+830 -
วงเงินงบประมาณ :
7,652,640.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
7,581,031.08 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-18 16:47:03
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
18 พ.ย. 2563