จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนัสนิคม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม
วงเงินงบประมาณ :
957,387.81 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
957,387.81 บาท
ผู้บันทึก :
นางสายฝน เฟื่องสวัสดิ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-18 13:10:39
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
18 พ.ย. 2563