จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาท่ามะกา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยน ท่อ S 400 มม. บริเวณหน้าสถานีผลิตน้ำท่าม่วง ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
วงเงินงบประมาณ :
113,020.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
113,020.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวพิชชานันท์ ล้วนแก้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-17 17:24:07
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
17 พ.ย. 2563