จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชุมพร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาโครงการจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ นางจินดา เมฆอำพล บ้านเลขที่ ชั่วคราว ม.- ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร
วงเงินงบประมาณ :
227,030.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
227,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวปาริฉัตร อินทสุรัช
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-17 15:17:31
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
17 พ.ย. 2563