จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชุมพร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมา โครงการจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ นางเตือนใจ แตงเลี่ยน บ้านเลขที่ชั่วคราว ม.- ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร
วงเงินงบประมาณ :
166,100.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
164,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวปาริฉัตร อินทสุรัช
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-17 15:11:50
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
17 พ.ย. 2563