จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขากันตัง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายหัวหิน หมู่ 5 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง
วงเงินงบประมาณ :
2,279,100.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,279,100.00 บาท
ผู้บันทึก :
อภิมุก เกษตรสมบูรณ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-17 13:27:16
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
17 พ.ย. 2563