จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านรุ้งเศรษฐี หมู่ 2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท
วงเงินงบประมาณ :
1,070,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,028,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-17 09:05:33
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
16 พ.ย. 2563