จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสมุทรสาคร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด โครงการโมโน เอกชัย-พระราม 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
วงเงินงบประมาณ :
343,572.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
304,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายชัยวัฒน์ มั่งมีธนวาณิชย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-16 13:28:34
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
16 พ.ย. 2563