จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาขอนแก่น
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดนัำเข้าศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 4 ถนนมิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)
วงเงินงบประมาณ :
1,055,020.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
861,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางศศิธร นาแสวง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-03-22 15:09:13
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
22 มี.ค. 2561