จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
วงเงินงบประมาณ :
370,391.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
247,400.00 บาท
ผู้บันทึก :
น.ส.สุกัลยา เกิดทอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-13 15:33:51
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
14 ต.ค. 2563