จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงราย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
ประกวดราคาจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย
วงเงินงบประมาณ :
2,889,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,889,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางพิณประภา เมืองสิงห์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-13 13:33:23
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
12 พ.ย. 2563