จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อ S ขนาด 350 มม. สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง กปภ.สาขาพัทยา (พ)
วงเงินงบประมาณ :
333,700.90 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
333,700.90 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-13 11:22:41
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
28 ต.ค. 2563