จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางวีระวรรณ คงแก้ว ชั่วคราว ถ.ไชยพูล ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วงเงินงบประมาณ :
193,874.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
193,874.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวบุศรินทร์ วรรณกาล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-12 13:43:45
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
12 พ.ย. 2563