จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ Outdoor LED Display จำนวน 1 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
499,690.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
499,690.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-12 13:39:07
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
5 พ.ย. 2563