จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบุรีรัมย์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งและวางท่อประปา ให้กับ ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) หมู่ที่ 13 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์
วงเงินงบประมาณ :
698,005.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
640,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายวิวัฒน์ สุรินทรานนท์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-11 13:22:51
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
11 พ.ย. 2563