จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เทศบาลตำบลสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว
วงเงินงบประมาณ :
4,280,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,183,835.04 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-10 15:42:07
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
11 พ.ย. 2563