จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยบ้านนาบุญ ม.๑๐ ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก
วงเงินงบประมาณ :
3,443,300.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,436,840.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-10 14:24:28
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
10 พ.ย. 2563