จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสมุทรสาคร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วน ตำบลพันท้ายนรสิงห์ หมู่ 8 บริเวณเลียบคลองตรงฝั่งทิศตะวันออกเลี้ยวขวาเลียบคลองโล่งฝั่งทิศเหนือ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
วงเงินงบประมาณ :
2,693,039.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,690,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายชัยวัฒน์ มั่งมีธนวาณิชย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-10 13:52:55
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
10 พ.ย. 2563