จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 236 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ :
590,896.80 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
590,896.80 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-18 14:07:36
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
18 พ.ย. 2563