จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านนาสาร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อประปาในเขตทางหลวงบริเวณหลังป้อมตำรวจสี่แยกเอเชีย ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
วงเงินงบประมาณ :
682,660.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
682,660.00 บาท
ผู้บันทึก :
โกเมศ ใจรังษี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-05 21:37:42