จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชุมพวง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563
วงเงินงบประมาณ :
673,436.51 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
673,436.51 บาท
ผู้บันทึก :
นางสุนทรี เทียนพลกร้ง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-05 14:15:47
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
4 พ.ย. 2563