จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
งานจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้งานในระบบ CIS จำนวน ๒ รายการ
วงเงินงบประมาณ :
267,489.30 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
267,489.30 บาท
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-05 14:16:20
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
5 พ.ย. 2563