จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางปะกง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้บริษัท เอกวัฒน์ ทรานสปอร์ต จำกัด บริเวณหมู่ที่ 15 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง
วงเงินงบประมาณ :
295,013.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
270,151.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายอรุณ แสงมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-05 11:50:19
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
12 ต.ค. 2563