จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพาน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับบ้านป่าตุ้ม ซอย 1,2 และ ซอย 3 หมู่ 4 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา (โครงการ2)
วงเงินงบประมาณ :
488,214.28 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
488,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
กนกวรรณ เจริญชนะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-05 09:35:20
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
5 พ.ย. 2563