จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
467,905.65 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
467,905.65 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-04 15:36:28
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
4 พ.ย. 2563