จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสีคิ้ว
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับ บริษัทจำกัด ช.วัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ บริเวณโฉนดเลขที่ 32011 หมู่ 2 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว
วงเงินงบประมาณ :
258,528.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
235,890.00 บาท
ผู้บันทึก :
ชัยวัฒน์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-03 16:26:25
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
3 พ.ย. 2563