จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมากำจัดตะกอนสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำบางพระ 3 (สระพักตะกอน บ่อที่ 2)
วงเงินงบประมาณ :
489,132.10 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
489,132.10 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-03 15:10:46
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
3 พ.ย. 2563