จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง บริเวณสะพานหนองมะจับ ตอน ยโสธร – บ.น้ำปลีก ตอน 1 กม.5 + 700 – 6 + 100 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร กปภ.สาขายโสธร
วงเงินงบประมาณ :
1,210,170.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,210,170.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-06 15:42:10
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
6 พ.ย. 2563