จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
ซื้อมาตรวัดน้ำชนิดเหล็กหล่อขนาด ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๒๕ เครื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วงเงินงบประมาณ :
462,775.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
462,775.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-03 13:08:25
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 พ.ย. 2563