จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเกาะคา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
ซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ แบบบรรจุในเท็งค์ติดตรึงถาวรกับตัวรถพร้อมค่าขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2564
วงเงินงบประมาณ :
487,920.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
487,920.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางศิริพันธ์ ศรีละอิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-03 10:09:23
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
3 พ.ย. 2563