จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขามหาสารคาม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปาเข้าที่ดินจัดสรร นางทองใส ศิรพล ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
วงเงินงบประมาณ :
150,787.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
144,025.47 บาท
ผู้บันทึก :
นายพงศกร ป้อมอาษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-02 11:18:06
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 พ.ย. 2563