จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครปฐม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตร 2 สำหรับ บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด 28/2 ม.10 ต.สระกระเทียม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ :
101,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
101,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางณิชานันท์ สุขนิรันดร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-02 10:11:34
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 พ.ย. 2563