จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนมสารคาม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณบ้านนางไร ถึงบ้านนายสุชาติ กองแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ :
455,800.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
455,800.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-11 11:22:17
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
11 พ.ย. 2563