จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครปฐม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
จ้างงานซ่อมท่อ บริเวรรอมคลองชลประทาน ม.9 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ :
169,200.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
169,200.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางณิชานันท์ สุขนิรันดร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-31 16:14:49
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 พ.ย. 2563