จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณสายทางซอยแยกถนนเลียบคลองชลประทาน 1 ซ้าย - 11 ซ้าย บริเวณชุมชนหมู่บ้านสวนเกษตรบางแพ หมู่ที่ 3 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี
วงเงินงบประมาณ :
250,380.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
250,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-16 09:20:32
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
16 พ.ย. 2563